Projekts “Looking at Learning” (Skats uz Mācīšanos)

posted in: Radoša mācību vide | 0

Biedrība “Humana People to People in Latvia” kā vadošā organizācijā 2 gadu laikā ieviesa projektu “Looking @ Learning” ar mērķi radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās vidi jauniešiem viņu mācību procesā.

Projekta specifiskie mērķi:

  1. Izzināt mūsdienu jauniešu mācīšanās vajadzības un apstākļus, kādi ir nepieciešami, lai veidotu „dabīgu” un „paša vadītu” mācīšanās procesu.
  2. Veicināt sadarbību starp formālās un neformālās izglītības jomām.
  3. Organizēt 2 starptautiskus mācību seminārus, lai izpētītu kā radošums un radoša mācību vide var pilnveidot mācīšanās procesu.
  4. Izzināt un radīt inovatīvas mācību metodes plašam jauniešu lokam, tajā skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām.
  5.  Atbalstīt projekta dalībniekus viņu mācību procesā, nosakot viņu personīgos mācīšanās mērķus, efektīvākos mācīšanās veidus un izzināt kā radoša mācību vide var radīt izmaiņas mācīšanās efektivitātē.

Šis ilgtermiņa projekts tika īstenots laika posmā no 2015.gada marta līdz 2017.gada februārim. Projekts norisinās 3 valstīs, kur to ieviesa 6 organizācijas, no kurām 4 pārstāvēja nevalstisko sektoru un 2 pašvaldības. Projekta partneri Latvijā bija biedrība “Humana People to People in Latvija” un Gulbenes novada dome; partneri no Nīderlandes bija biedrības “Youth Exchange Service” un “Stichting Merakel”; partneri no Spānijas bija biedrība “Promesas” un Maracena pašvaldība.

Projekta laikā tika izstrādāti sekojoši intelektuālie rezultāti:

1) Pētījums “Pirmais skats uz mācīšanos. Situācijas analīze”. Šajā pētījumā tika analizēti politikas dokumenti un esošā prakse attiecībā uz radošumu un radošu mācību vidi visās 3 projekta valstīs. Dokumenti pieejami šeit: http://lookingatlearning.eu/state-of-art/

2) Tika izstrādāta jauna mācību metode radošas mācību vides veidošanai – izglītojošas “izlaušanās istabas” jeb [email protected] Dokumenti pieejami šeit: http://lookingatlearning.eu/eduescperoom/

3) Veikts pētījums par radošu mācību vidi – tika identificēti elementi, kas jāņem vērā lai veidotu mācību vidi radošam un inovatīvam mācīšanās procesam formālās un neformālās izglītības iestādēs. Dokumenti pieejami šeit: http://lookingatlearning.eu/long-term-research-2/

Šo projektu finansēja Eiropas Savienības programma jauniešiem “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, KA2 Stratēģiskās partnerības.

 

Sīkāku informāciju par projektu var apskatīt projekta mājas lapā: lookingatlearning.eu

Projekta Facebook.com lapa: https://www.facebook.com/lookingatlearning/

Dokumentālā īsfilma par projektu: https://www.youtube.com/watch?v=SlpBwFZiaIE&feature=youtu.be

Loading Facebook Comments ...