APMĀCĪBAS “EMOTIONS & IT” PORTUGĀLĒ 12.-19.augustā.

APMĀCĪBAS “EMOTIONS & IT” PORTUGĀLĒ 12.-19.augustā.

Laikā no 12.augusta-19.augustam divi jauniešu līderi – Alise Raupe un Edgars Bartulāns piedalījās starptautiskajās apmācībās projektā” Emotions & IT”, kas notika Portugālei piederošā salā Madeirā.

Šajā apmācību kursā pētījām saistību starp trim dažādām jomām (tehnoloģija, emocijas un dabu). Mēs diskutējām un pārrunājām tādas tēmas kā tehnoloģisko atkarību zaudēšana, digitālā identitāte un tās nozīmē šajā gadsimtā, pozitīvie un negatīvie aspekti tehnikas straujajai attīstībai. Ļoti augsti vērtēju jaunās tehnoloģiskās metodes darbā ar neformālo izglītību un jauniešiem, kā piemēram “Actionbound”, “Geocaching” un citas programmas, kas veidos radošākas mans apmācības..

Apmācībās dalībnieki iepazinās ar dažādām metodēm, kas var palīdzēt strādājot ar jauniešiem saprast viņu stiprās puses, lai veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā. Apmācību lakā tikām iepazīstināti ar „Erasmus +”programmu, lai kopā ar jaunieti varētu radītu idejas vietēja mēroga projektiem, kas var tikt realizēti Starptautiskās jauniešu iniciatīvas ietvaros programmā “Erasmus+”.

Apmācībās tika izmantotas neformālās izglītības metodes. Šī iemesla dēļ dalībniekiem bija ļoti daudz praktiskas aktivitātes ar pašrefleksiju.

Kultūrprogrammas laikā dalībnieki iepazinās ar Madeiras nacionālo virtuvi, mūziku un arhitektūru un skaisto dabu dodoties nedaudz ekstrēmajā pārgājienā.

Jāpiebilst, ka Facebook tika arī izveidota šim projektam veltīta domubiedru grupas lapa, kurā operatīvi tika izvietoti resursi, kas būs pieejami apmācību dalībniekiem.

Latvijas grupas dalībnieku vārdā izsaku milzīgu pateicību biedrībai „Humana People” un Ievai Fridmanei par sniegto iespēju pabūt šajā starptautiskajā apmācībā, satikt domubiedrus un potenciālos projektu partnerus, veidot sadarbību starp nevalstisko sektoru!

Loading Facebook Comments ...