Kāpēc nejautājat mums? – Irākas žurnālistes sarunu tūre Latvijā

No 11. līdz 13. oktobrim Latvijā sarunu tūrē viesojās Hanīna Džamīla (Haneen Jameel), jauna žurnāliste no Irākas, kas jau divus gadus dzīvo Somijā. Tikšanās un sarunas ar žurnālisti notika projekta “Better News Media” ietvaros ar mērķi celt medijpratību jauniešu vidū un veicināt izpratni par patvēruma meklētāju, bēgļu un migrācijas tematiku, kā arī lai cīnītos pret rasismu un neiecietību.

Sarunu tūres pasākumi bija iespēja iepazīties ar žurnālistes stāstu par viņas profesionālo darbību Irākā, iemesliem, kas lika viņai pamest savu valsti un doties bīstamās bēgļu gaitās, par iekļaušanos dzīvē Somijā un to, kā viņa redz bēgļu stāstu atspoguļojumu Eiropas medijos.

11.oktobrī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē tika organizēta tikšanās, kurā piedalījās žurnālistikas studenti, pasniedzēji un citi interesenti. Apmēram pusotru stundu ilgo sarunu vadīja Latvijas Radio žurnālists Kārlis Dagilis, sākumā iezīmējot preses un mediju atšķirības pasaules valstīs, ko apliecina fakts, ka jaunākajā Pasaules Preses brīvības indeksā Somija ieņem trešo, Latvija 28., bet Irāka 158. vietu. Pēc Hanīnas stāsta noklausīšanās jautājumu un atbilžu daļā tikšanās dalībnieki varēja uzzināt vairāk par viņas līdzcilvēku reakciju, izlasot Hanīnas atklātos un kritiskos rakstus par bērnu un sieviešu tiesību pārkāpumiem Irākā, par nerimstošo atbalstu, ko viņa saņem no ģimenes, par žurnālistikas studiju īpatnībām Irākā, kas aicina ievērot tradīcijas un nekritizēt valdību, un viņas viedokli par Eiropas medijiem, kas, atspoguļojot patvēruma meklētāju un bēgļu tematiku, par prioritāti bieži izvēlas skatījumu skaitu, nevis satura kvalitāti, kā arī sociālo mediju drīzāk negatīvo ietekmi sabiedriskās domas veidošanā.

12.oktobrī Hanīna viesojās centrā “Marta”, tikšanās laikā tika pārrunāta sieviešu tiesību situācija Latvijā, Somijā un Irākā. Centra pārstāves pastāstīja par projektiem, ko īsteno kopā ar Centrālāzijas partnerorganizācijām, par Latvijā realizētajiem projektiem un informatīvajām kampaņām, kā arī nākotnes plāniem un iecerēm. Sarunā Hanīna atklāja, ka savus pirmos rakstus, kuros kritizēja Irākā bieži sastopamo vardarbību pret bērniem un sievietēm, sākotnēji plānojusi publicēt anonīmi, taču nolēmusi, ka vēlas būt neuzklausīto un nesadzirdēto sieviešu balss un daļa no pārmaiņām sabiedrībā, tāpēc publicēja tos ar savu vārdu.

Īsi pirms tikšanās ar centra “Marta” pārstāvēm īpašā intervijā Latvijas Televīzijai[2] Hanīna cita starpā uzsvēra, cik svarīgi ir iepazīt un pieņemt citam citu, mēģināt izprast kultūru atšķirības un tiekties nojaukt baiļu un aizspriedumu sienu starp patvēruma meklētājiem un eiropiešiem. Par spīti Eiropas mediju tieksmei vairāk attainot negatīvās ziņas par bēgļiem, jāatceras, ka viss nav tikai balts vai melns, kā jebkurā sabiedrībā, arī starp bēgļiem ir labi un ne tik labi cilvēki.

12.oktobra vakarā Kaņepes Kultūras centrā tika rīkota diskusija par patvēruma meklētāju, bēgļu un migrācijas tematiku. Apmēram divas stundas ilgo diskusiju vadīja ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas biroja pārstāvis Didzis Melbiksis, sākumā sniedzot ieskatu ANO apkopotajā pasaules statistikā[3], kas atklāj, ka šobrīd pasaulē ir 65,5 miljoni cilvēku, kam nācies pamest savas mājas un doties bēgļu gaitās. Vairāk nekā puse no visiem pasaules bēgļiem ir jaunāki par 18 gadiem, un pretēji Eiropas mediju radītajam priekšstatam lielāko daļu jeb 84% bēgļu uzņem attīstības valstis, piemēram, Libāna, Jordānija, Uganda. Uz diskusiju bija ieradušies apmēram 50 interesentu, kas aktīvi iztaujāja Hanīnu par politisko situāciju Irākā un Tuvajos Austrumos, par viņas bēgšanas iemesliem un ceļu no Turcijas pāri Vidusjūrai uz Eiropu, par dzīvi patvēruma meklētāju pagaidu izmitināšanas centros un imigrācijas sistēmas īpatnībām Somijā, kā arī vietējo cilvēku attieksmi pret viņu un somu valodas apguvi.

13.oktobrī Hanīna devās uz Gulbeni, lai Gulbenes Valsts ģimnāzijā tiktos ar apmēram 80 vidusskolēniem un viņu skolotājiem, kam bija reta iespēja dzirdēt žurnālistes stāstu par dzīvi, studijām un darbu Irākā, par bēgļu gaitām un jaunas dzīves sākšanu Somijā. Jaunieši jautāja Hanīnai, kur šobrīd dzīvo viņas ģimene un cik bieži izdodas viņus satikt, kā arī par jaunu draugu iegūšanu Somijā. Hanīna atklāja, ka jaunus draugus iegūt nav nācies viegli. Ar ģimeni viņa sazinās bieži, izmantojot interneta starpniecību, bet visiem klātienē satikties izdevies tikai vienu reizi šo gadu laikā. Skolēni vēlējās uzzināt arī vairāk par Hanīnas hobijiem un citām brīvā laika nodarbēm.

Sarunu cikla noslēgumā Hanīna priecājās par iespēju iepazīties ar valsts pārvaldes darbu, apmeklējot Latvijas Republikas Saeimas namu un novērtējot līdzīgo un atšķirīgo Irākas un Latvijas parlamentu darbībā. Uzzinot, ka Saeimā no 100 deputātiem 18 ir sievietes, Hanīna pastāstīja, ka Irākas parlamentā esot daudz sieviešu, bet viņu ietekme ir niecīga un darbs lielākoties ir formāls.

Projektu “Better News Media” Latvijā īsteno biedrība “Humana People to People in Latvia”, starptautiski sadarbojoties ar biedrību “Mondo” Igaunijā un “Vikes” Somijā.

Projekts norisinās no 2016. gada septembra līdz 2017. gada decembrim, to finansē ES programma “Eiropa Pilsoņiem”. Vairāk par projektu (angļu valodā): http://betternewsmedia.blogspot.com.es/

 

[1] https://rsf.org/en/ranking –  “Reportieri bez robežām” veidotais Pasaules Preses brīvības indekss

[2] https://www.youtube.com/watch?v=bLiZszxSCN4 – Hanīnas intervija Latvijas Televīzijai

[3] http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html ANO Bēgļu aģentūras statistika par 2016. gadu pasaulē

Loading Facebook Comments ...