llgtspējīgas modesTalkas ir pasākumi, kuros jaunieši palīdz cits citam radīt jaunus tērpus un aksesuārus no drēbēm un dažādām lietām, kuras katrs var atrast mājās, bet ikdienā neizmanto.

 

ModesTalka balstās uz koprades principiem:

1) Dalīšanās ar resursiem – iztīrām savus drēbju skapjus!

Katrs dalībnieks ir aicināts uz modesTalku ņemt līdzi apģērbus un aksesuārus, kuri ikdienā vairs netiek izmantoti, bet noderētu sev un citiem jaunu apģērbu un aksesuāru veidošanā. Līdzi paņemtās lietas tiek ievietotas tā sauktajā „kopējā katlā”, no kura materiālus var ņemt ikviens dalībnieks. Ņemot vērā, ka mums katram skapjos ir diezgan daudz šādu drēbju, modesTalkas „kopējais katls” vienmēr ir piepildīts un ir lieliska vieta, kur smelties idejas un materiālus jauniem – pārveidotajiem – tērpiem.

2) Dalīšanās ar idejām – kā labāk, interesantāk, netradicionālāk, skaistāk?

Uz šiem jautājumiem var atbildēt ikviens klātesošais modesTalkas dalībnieks, turklāt modesTalkām tiek piesaistīti modes mākslinieki, kuri sniedz savu redzējumu par apģērbu pārveidošanu.

3) Dalīšanās ar zināšanām.

modesTalka saved kopā cilvēkus ar ļoti dažādām šūšanas prasmēm – no iesācējiem līdz ekspertiem. Lai visi varētu īstenot savas ieceres, dalībnieki dalās ar savām zināšanām un palīdz cits citam arī praktiski parāda, kā darboties ar šujmašīnu, kā veikt sarežģītākus šuvumus utt. Katrai modesTalkai tiek piesaistīti arī vairāki palīgi, kuri var parādīt, kā šūt, un palīdz veikt dažādas citas praktiskas darbības.

modesTalka norisinās apmēram 5–6 stundas:

dalīšanās ar resursiem, t. i., ar līdzi paņemtajiem apģērbiem un aksesuāriem – katrs dalībnieks izvēlas sev piemērotākās drēbes jauna apģērba veidošanai;
savu jauno apģērbu skiču zīmēšana, prezentācijas un skiču papildināšana;
jauno apģērbu veidošana;
modes skate un fotografēšanās.

 

sīkāks info