Pārmaiņām jāturpina notikt!

Kā globālos problēmjautājumus, kuri ietekmē arī vietējo realitāti, risināt savā kopienā? Atbildes uz šo jautājumu meklēja 27 jaunatnes darbinieki, skolotāji, NVO aktīvisti no 8 dažādām valstīm projekta “CHANGE MUST GO ON” (Pārmaiņām jāturpina notikt) ietvaros. Projekts norisinājās no 2016. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. maijam. Projektu ieviesa biedrība “Humana People to People in Latvia”. Tajā piedalījās dalībnieki no Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas, Moldovas, Bulgārijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas. Projekta mērķis bija pilnveidot jaunatnes darbinieku kompetences strādāt ar globālās izglītības tēmām, izmantojot neformālās izglītības pieeju un dažādas interaktīvas mācību metodes.

Pirmais projekta posms – starptautisks mācību seminārs norisinājās Rēzeknes novadā, viesu namā “Ezerkrasti”.Mācību semināra laikā dalībnieki diskutēja par dažādiem viņu kopienām aktuāliem globāliem jautājumiem – klimata pārmaiņas, vides piesārņojums, starpkultūru jautājumi, globālo un lokālo procesu mijiedarbība. Lai šīs tēmas vieglā un uztveramā veidā paskaidrotu jauniešiem un bērniem vietējās kopienās, projekta dalībnieki apguva 3 interaktīvas mācību metodes – stāstniecība, sajūtu labirinta teātris un foto stāstu veidošana. Mācību semināra sestajā dienā – 16. septembrī, visi semināra dalībnieki devās uz Maltu, kur globālos stāstus stāstīja Maltas kopienai, izmantojot augstāk minētās metodes. Tika rīkotas akivitātes Maltas vidusskolā un Bērnu un jauniešu centrā. Maltas vidusskolā 3. un 10. klases skolēni piedalījās stāstniecības nodarbībās – klausījās stāstus, veidoja savus stāstus, bērni šuva un līmēja lelles, savukārt vecākie skolēni diskutēja par dažādiem lokāliem un globāliem procesiem un to nozīmi. Šī projekta aktivitātes bija saistītas arī ar Rēzeknes novadā notiekošo projektu “Globālās skolās: Tilts uz cerīgu nākotni”, jo projekta dalībnieki vadīja globālās izglītības aktivitātes sākumskolas skolēniem.

Bērnu un jauniešu centrā tika izvietota projekta dalībnieku veidotā foto izstāde “Reaching the Dream” (Sasniedzot sapni), kurā ir apskatāmas bildes, kuras dalībnieki uzņēma Rēzeknē, pievēršot uzmanību dažādiem kopienai raksturīgiem elementiem un sasaistot tos ar globāliem procesiem. Visas dienas garumā jauniešiem bija iespēja Bērnu un jauniešu centrā piedzīvot sajūtu labirinta teātri – izdzīvot sociālās iekļaušanas stāstu caur savām sajūtām.

Pēc mācību semināra visi projekta dalībnieki atgriezās savās valstīs, lai organizētu nodarbības, kurās diskutēt par kopienai aktuālām globālās izglītības tēmām, izmantojot interaktīvas mācību metodes. Visās projekta valstīs tika organizētas dažādas aktivitātes. Biedrība “Humana People to People in Latvia” sadarbībā ar Jaunpils Jauniešu centru organizēja labirinta teātra aktivitāti “Me and the World”, kas 11. un 12.martā norisinājās Jaunpils muzeja telpās. Aktivitātes laikā tā dalībnieki tika vadīti caur dažādām sajūtām un emocijām, tādējādi iepazīstot citas pasaules valstis.

Projekts noslēdzās Rumānijā, kur projekta dalībnieki tikās atkal, lai izvērtētu paveikto vietējās kopienās, mācītos papildus par globālās izglītības tēmām un 3 neformālās izglītības metodēm, kā arī plānotu tālākos kopējos projektus. Šīs tikšanās laikā projekta dalībnieki kopā radīja un ieviesa labirinta teātra aktivitāti par Dažādību pilsētas Kļuža Napoka centrālajā parkā.

Projekta noslēgumā tika sagatavots buklets, kurš īsi iepazīstina ar projekta ietvaros apskatītajiem globālās izglītības jautājumiem, 3 neformālās izglītības metodēm (stāstniecību, sajūtu labirinta teātri un foto stāstu veidošanu) un aktivitātēm, kuras dalībnieki radīja un ieviesa savās kopienās.

Lejupielādē bukletu un lasi sīkāk par projektu šeit: http://storiesforchanges.eu/changemustgoon/https://www.facebook.com/STORIESFORCHANGES/

Projektu “Change must go on” (Pārmaiņām jāturpina notikt) finansēja ES programma Erasmus+: Jaunatne darbībā.

Loading Facebook Comments ...