RŪTA KRONBERGA
Rūta Kronberga ir biedrības „Humana People to People in Latvia“ projektu vadītāja. Rūta globālās izglītības jomā Latvijā un Eiropā darbojas jau sešus gadus. Viņa ir vadījusi projektus un mācību seminārus gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Kopš 2014. gada Rūta pasniedz studiju kursu par ilgtspēju Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.
Facebook:Twitter:
MADARA MAZJĀNE-KOKINA
Madara Mazjāne-Kokina: Kopš 2010. gada strādā ar jauniešiem (it īpaši pusaudžiem) kā jauniešu grupas līderis/ treneris, izmantojot “Zēnu un meiteņu grupu metodi”, kuras galvenais mērķis ir rosināt jauniešos izpratni par dzimumu lomu un dzimumu līdztiesību saistītiem jautājumiem, veicināt diskusijas par sabiedrībā valdošajiem stereotipiem un attīstīt jauniešos līdera dotības. Madara ir starptautiska un lokālā mēroga projektu radītāja, vadītāja un realizētāja, paralēli gūstot pieredzi dažādos nacionāla un starptautiska mēroga semināros,uzlabojot un pilnveidojot savu personisko un profesionālo kapacitāti un zināšanas.
Facebook
LAUMA ZIEMEĻNIECE
Apraksts
FacebookTwitter
IEVA ZĀGMANE
Ieva Zāgmane ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu un tagad turpina studijas maģistrantūrā. Ieva četrus gadus darbojas ar apģērbu otrreizējo pārstrādi, dažādos Latvijas reģionos vadot radošās nodarbības modesTalkas pasākumos. ModesTalkas ir pasākumi, kuros jaunieši rada jaunus tērpus un aksesuārus no drēbēm un lietām, kuras ikdienā vairs neizmanto.Ieva ir autore un līdzautore aktivitātēm par apģērbu otrreizējo pārstrādi.
Facebook